Skilmálar vefverslunar

Almennt

Reykjavik Lettering (Fugl á hugarflugi.slf – kt. 460114 0390. með heimilisfesti í Stigahlíð 35, 105 Reykjavík) áskilur sér rétt til að hafna pöntunum, t.d. vegna rangra verðupplýsinga og einnig að breyta verðum eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust. Þetta á einnig við ef um villur í reiknireglum vefverslunar eiga sér stað.

Afhending vöru

Vörur keyptar í vefverslun eru sendar með Póstinum skv. gildandi verðskrá. Sending getur verið innifalin í kaupverði, en er það þá sérstaklega tekið fram í vörulýsingu.

Vara telst afhent þegar viðskiptavinur hefur veitt henni viðtöku. Hafi viðskiptavinur ekki móttekið
vöru að 10 virkum dögum liðnum á kaupandi rétt á að fá vöruna senda til sín aftur.

Almennt eru sendingar sendar með órekjanlegum bréfpósti.

Að öðru leyti telst vara afhent þegar viðskiptavini er kunnugt um að hann geti vitjað hennar hjá flutningsaðila. Áhættan af því að vara skemmist flyst yfir til neytanda þegar hún hefur verið afhent flutningsaðila.

Uppgefinn afhendingartími skal standa nema ef varan er ekki til á lager vegna villu í hugbúnaði
eða rangrar birgðastöðu þá mun varan verða afhent við fyrsta tækifæri.

Skilafrestur

Kaupandi hefur 14 daga frá afhendingu til að hætta við kaupin að því tilskildu að hann hafi ekki notað vöruna, henni sé skilað í óuppteknum upprunalegum umbúðum. Ef vara er innsigluð má ekki rjúfa innsiglið. Kvittun fyrir vörukaupunum þarf að fylgja með.

Réttur til að falla frá kaupum

Viðskiptavinur sem kaupir vöru á netinu getur fallið frá kaupnum innan 14 daga. Ákveði viðskiptavinur að falla frá samningi ber honum að tilkynna það skriflega á í tölvupósti, eða skriflega í gegnum einkaskilaboð samfélagsmiðla. Viðskiptavinur ber allan kostnað við að skila vöru, þar á meðal póstsendingarkostnað ef um það er að ræða.

Gölluð vara

Sé vara gölluð á viðskiptavinur rétt á úrbótum eða afhendingu nýs söluhlutar. Sé vara gölluð greiðir Reykjavik Lettering allan kostnað sem gæti fallið til við sendingu vörunnar. Viðskiptavinur getur einnig átt rétt á afslætti eða riftun. Ábyrgðartími vegna galla er eitt ár frá söludegi.

Netverð

Vinsamlegast athugið að verð á netinu getur breyst án fyrirvara. Tilboð í vefverslun gilda í sumum tilfellum eingöngu fyrir vefverslun í ákveðin tíma.

Sendingarkostnaður

Sendingarkostnaður er reiknaður útfrá gjaldskrá Póstsins með tilliti til áfangastaðar og fjölda vara, stærð þeirra og þyngd. Gjaldskrá Póstsins má nálgast  á heimasíðu fyrirtækisins. 

Trúnaður

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar frá kaupanda verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

Ágreiningur

Komi upp ágreiningur milli seljanda og viðskiptavinar getur viðskiptavinur leitað til Kærunefndar vöru- og þjónustukaupa, Borgartúni 21, 105 Reykjavík. Nefndin starfar á grundvelli laga nr. 81/2019 og er sjálfstæð og óháð opinber úrskurðarnefnd sem úrskurðar í ágreiningsmálum milli neytenda og seljenda um flestar gerðir samninga um kaup á vöru og þjónustu (kvth.is).

Varnarþing

Um samning þennan gilda íslensk lög. Rísi mál vegna hans, skal það rekið fyrir íslenskum dómstóli. Um skilmála þessa gilda ákvæði laga um húsgöngu- og fjarsölu nr. 46/0000, ákvæði laga um lausafjárkaup nr. 50/2000 eftir því sem við getur átt og ákvæði laga um neytendakaup nr. 48/2003, sem og ákvæði laga um neytendasamninga, nr. 16/2016.

Afhendingartími vöru

Afhending miðast við útgáfudag reiknings. Tekið er fram í kaupferlinu við hverju má búast miðað við valda sendingarleið. Seljandi afhendir vörur einungis innanlands með viðurkenndum flutningsaðilum.

Ef afhendingu vöru seinkar af völdum seljanda mun það verða tilkynnt kaupanda í tölvupósti eða með símtali ásamt upplýsingum um hvenær pöntunin verður tilbúin til afhendingar.

Afhending úr vefverslun

Reykjavik Lettering skuldbindur sig til að koma pöntunum á Pósthús eigi síðar en 48 klst. eftir að pöntun berst í vefgátt.

Ef það hentar einhverra hluta vegna ekki skal kaupandi greiða kostnaðinn innanbæjar við það að koma vörunni á annan flutningsaðila t.d. leigubíl, sendibíl, flug, flutningabíl, skip o.s.frv. ef kaupandi vill nýta sér aðra flutningsaðila en Póstinn.

Skemmd vara

Allar skemmdir á vörum sem verða hjá flutningsaðila eru alfarið á hans ábyrgð og skal að fullu bætt viðskiptavininum samkvæmt skilmálum flutningsaðilans. Skemmdir eftir að vara hefur verið afhent er á ábyrgð kaupanda.

Vöruafhending

Afhending vöru er með Póstinum og samkvæmt þeirra gjaldskrá.

Greiðslur

Greiðsluleiðir eru staðgreiðsla og kortafærslur frá öllum helstu greiðslukorta útgefendum. Varan er ekki send af stað fyrr en gengið hefur verið frá fullnaðargreiðslu til Reykjavik Lettering.